Погодження на обробку персональних даних

Справжнім я, далі - «Суб'єкт Персональних Даних», на виконання вимог закону Украины від від 01.06.2010 № 2297-VI вільно, своєю волею і в своєму розумі даю свою згоду (далі - «Сайт», адреса:) на обробку своїх персональних даних, зазначених при реєстрації шляхом заповнення веб-форми на сайті www.magictracks.net.ua (далі - Сайт).

Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що стосується мене як до Суб'єкту Персональних Даних, в тому числі мої прізвище, ім'я, по батькові, адреса, освіта, професія, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта, поштова адреса), фотографії, іншу інформацію. Під обробкою персональних даних я розумію збір, систематизацію, накопичення, уточнення, оновлення, зміна, використання, поширення, передачу, в тому числі транскордонну, знеособлення, блокування, знищення, безстрокове зберігання), і будь-які інші дії (операції) з персональними даними.

Датою видачі згоди на обробку персональних даних суб'єкта Персональних Даних є дата відправки реєстраційної веб-форми з Сайту.

Сайт приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи що забезпечити захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних, а також приймає на себе зобов'язання збереження конфіденційності персональних даних суб'єкта персональних даних. Сайт має право залучати для обробки персональних даних суб'єкта Персональних Даних субпідрядників, а також має право передавати персональні дані для обробки своїм афілійованим особам, забезпечуючи при цьому прийняття такими субпідрядниками та афілійованими особами відповідних зобов'язань в частині конфіденційності персональних даних.

Я ознайомлений (а), що:

1. Даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних при заповненні форми на Сайті, які зберігаются протягом 20 років після реестрації.

2. Згода може бути відкликане мною на підставі письмової заяви у довільній формі;

3. Надання персональних даних третіх осіб без їх згоди тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.